Webdesign
   Ponúkame Vám kompletný návrh, spracovanie lay-outu a realizáciu internetových prezentácií za priaznivé ceny. Pri svojej práci využívame moderné technológie (HTML, DHTML, CSS, Javascript,...) , vďaka čomu môžeme pre Vás vytvoriť stránky šité Vám na mieru a podľa Vašich predstáv, za predpokladu dodržania rýchlosti načítavania.
   Dobrý design musí mať výbornú štruktúru. Navrhujeme ju po vzájomnej konzultácii podľa rozsahu Vášho projektu. Vytvoríme pre Vás graficky príťažlivý a funkčný design, ktorý bude prehľadne a rýchlo poskytovať Vašim návštevníkom informácie. Vytvoríme animácie pre web, bannery, menu, úvodné flash interfejsy.

   Ak už vlastníte webové stránky, ktoré sú zastaralé a dizajnovo zaostávajú sa modernou dobou, ponúkame Vám ich redizajn a aktualizáciu podľa Vašej potreby. Podľa prieskumov trhu sa ukazuje, potreba meniť dizajn stránok aspoň raz za 2 roky.


Čo Vám môžeme ponúknuť:

Atraktívny dizajn
Vytvoríme pre Vás dizajnovo atraktívne webové stránky, ktoré spĺňajú kritéria W3C (world wide web consorcium). Stránky oživíme modernými internetovými technológiami a animáciami.

Rýchlosť
Veľký dôraz kladieme aj na veľkosť prezentácie, ktorá zaručí rýchle zobrazenie na monitoroch návštevníkoch Vašich stránok. Zdrojový kód stránok tvoríme priamo, čo zaručuje jeho minimálnu veľkosť a tým vysokú rýchlosť načítania na strane užívateľov.

Komplexnosť
Zaregistrujeme Vám doménu a poskytneme vhodný balík webhostingových služieb.

Účinnosť
Vašim stránkam zabezpečíme vysokú schopnosť vyhľadávania na vyhľadávacích portáloch.

Niečo naviac
Zabezpečíme Vám rýchlu aktualizáciu Vašich stránok, ich registráciu v najznámejších vyhľadávačoch a odbornú pomoc pri internetovej reklame.

   Pozri cenník.