Najrozšírenejšia varianta hostingu poskytujúca prevádzkovanie dynamických stránok. S využitím PHP získate silný nástroj pre svoje stránky. Obsahuje vlastnú doménu www.nieco.sk, vlastné emailové schránky meno@nieco.sk, atď... Možnosť aktualizácie stránok prostredníctvom FTP alebo WWW rozhrania 24 hodín denne, priamo z vášho pocítača.
 Veľkosť priestoru 150 MB
 Prenos dát 3 GB
 PHP 4
 SSI
 Perl
 HTML, XHTML, VRML, Flash
 Záznam do Cronu
 MySQL / PostgreSQL
 Administrácia MySQL cez WWW (phpmyadmin)
 HTTPS
 WAP
 Počet e-mailových schránok 10
 Presmerovanie pošty na iný e-mail
 Aliasy k e-mailom neobmedzene
 E-mailový koš (doménový kôš)
 SMS notifikácia možná
 Web rozhranie pre čítanie pošty
 Wap rozhranie pre čítanie pošty
 POP3 prístup k pošte
 IMAP prístup k pošte
 IMAPs prístup k pošte
 Antivirova a antispamová kontrola pošty
 SMTP server
 Počet aliasov domény II rádu
 Domény III rádu (napr. shop.vasadomena.sk) neobmedzene
 Presmerovanie HTTP kódu (vlastné 404 stránky,503...)
 Počet FTP 3
 WebFTP - FTP prístup pomocou prehliadača
 Grafické štatistika prístupov
 Htaccess - heslovaný prístup (heslovanie adresárov)
 Raw logy prístupov
 Control panel pre správu webhostingového konta
 Počet MX (mail serverov - primárny + záložný) záznamov pre doménu 2
 Primárny DNS
 Sekundárny DNS
 Perióda zálohovania WWW (hodín) 24
 Perióda zálohovania databáz (hodín)24