Registrácia domén
   Pre úspešnosť vašej webstránky je dôležité správne si zvoliť doménové meno. Rozhodnite sa teda pre ideálnu doménu prvého stupňa - čiže top-level doménu. Na výber máte slovenskú národnú doménu .sk, ale aj viacero medzinárodných domén - .com, .net, .org, .info alebo .biz. Výhodou medzinárodných domén je väčšia prestíž vo svete, nevýhodou zasa väčšia zaplnenosť doménového priestoru.
   Pozri cenník.