Hosting určený najnáročnejším zákazníkom. Poskytuje vytvorenie neobmedzeného počtu emailových schránok, neobmedzený počet emailových aliasov a subdomén nieco.domena.sk. Spolu s PHP skriptami a dvoma databázami je predurčený pre väcšie webové projekty a systémy pre e-business.
 Veľkosť priestoru 750 MB
 Prenos dát 15 GB
 PHP 4
 SSI
 Perl
 HTML, XHTML, VRML, Flash
 Záznam do Cronu 2
 MySQL / PostgreSQL 2
 Administrácia MySQL cez WWW (phpmyadmin)
 HTTPS
 WAP
 Počet e-mailových schránok neobmedzene
 Presmerovanie pošty na iný e-mail
 Aliasy k e-mailom neobmedzene
 E-mailový koš (doménový kôš)
 SMS notifikácia možná
 Web rozhranie pre čítanie pošty
 Wap rozhranie pre čítanie pošty
 POP3 prístup k pošte
 IMAP prístup k pošte
 IMAPs prístup k pošte
 Antivirova a antispamová kontrola pošty
 SMTP server
 Počet aliasov domény II rádu 2
 Domény III rádu (napr. shop.vasadomena.sk) neobmedzene
 Presmerovanie HTTP kódu (vlastné 404 stránky,503...)
 Počet FTP 20
 WebFTP - FTP prístup pomocou prehliadača
 Grafické štatistika prístupov
 Htaccess - heslovaný prístup (heslovanie adresárov)
 Raw logy prístupov
 Control panel pre správu webhostingového konta
 Počet MX (mail serverov - primárny + záložný) záznamov pre doménu 2
 Primárny DNS
 Sekundárny DNS
 Perióda zálohovania WWW (hodín) 24
 Perióda zálohovania databáz (hodín)24